Pagina's

vrijdag 11 maart 2011

Rechts Nederland wil graag teveel betalen… Je vraagt je af waarom…

Deze week ging de olieprijs wederom door het dak. Een liter euro loodvrij – vandaag de dag de maatstaf voor de prijs aan de pomp – kost nu bijna EUR 1,71; ruim drie cent meer dan het oude record uit de zomer van 2008. Een vat ruwe olie kost nu meer dan USD 116,00. Oliedeskundigen verwachten dat de olieprijs nog wel verder zal stijgen, omdat de onrusten in het Midden Oosten blijven aanhouden en er voorlopig geen zicht is op herstel. De onrusten begonnen in Tunesië, waar mensen meer democratie eisten. Ze verdreven dictator Ben Ali en zijn vrouw, tezamen met hun hele familie en vriendenclub. Daarna volgen al snel Egypte, Jemen, Bahrein, Oman, Marokko en Libië. Bahrein, Oman en Libië zijn belangrijke olieleveranciers en door een stop op de levering van olie, ontstaat een scheefgroei in de vraag en het aanbod van olie, wat de prijs verder opdrijft. Met als gevolg dat de prijs aan de pomp bijna niet meer te betalen is en eind van dit jaar ontvangt u, rechtse kiezer, ook nog eens een forse naheffing van uw energieleverancier.

Maar u betaalt hier graag voor. U, de rechtse kiezer, staat graag aan de pomp met uw auto en u betaalt graag bijna EUR 1,71 voor een liter benzine, om uw stalen ros vooruit te krijgen. U vindt het blijkbaar niet erg, om straks een forse naheffing te krijgen van uw energieleverancier en voor volgend jaar een forse verhoging van uw maandelijkse voorschot tegemoet te zien. U, rechtse kiezer, vindt het prima om afhankelijk te zijn van instabiele politieke en door en door corrupte regimes, zoals Iran, Iran en Libië. Want u wil uw stalen ros laten rijden. Want kan het u schelen, dat mensen in die landen zwaar onder drukt worden en vrijwel niets te vertellen hebben over hun eigen leven. U vindt het best, dat de regering van de Verenigde Staten jarenlange vriendschappelijke banden aangaat met dictators als bijvoorbeeld Mubarak en kolonel Khadaffi, die ook nog eens bevriend is met pedofiel Silvio Berlusconi.

Je vraagt je af waarom. Je vraagt je af waarom rechts Nederland zo graag teveel betaalt voor een litertje benzine. Waarom rechts Nederland blijft hameren op het afschaffen van het roemruchte Kwartje van Kok, wat 12 jaar na invoering nog steeds niet is afgeschaft en dat doet pijn in het Telegraaf-kamp. De rechtse LPF opende begin deze eeuw de aanval en schreef het als één van de speerpunten in haar verkiezingsprogramma op; de partij van wijlen Pim Fortuyn profileerde zich als de partij, die het roemruchte en op rechts zo gehate Kwartje van Kok terug wilde brengen naar de burger (alsof brandstof dan ineens 25 cent goedkoper zou worden en niets aan de strijkstok van de puissant rijke oliemaatschappijen zou blijven steken). Ondertussen heeft Nederland 4 rechtse of rechts getinte kabinetten gehad en ook onder het huidige extreem rechtse VVD/PVV/CDA-kabinet is het roemruchte Kwartje van Kok nog steeds niet afgeschaft. Immers zien ze bij de PVV ook wel dat deze extra accijnsverhoging een mooi extra inkomstenbron voor de schatkist is en dan zijn ze zelfs bij de PVV bereid de ogen te sluiten en even de andere kant op te draaien.

Je vraagt je af waarom. Je vraagt je af waarom u, de rechtse kiezer in een hopeloos verdeeld Nederland, graag dictatoriale regimes financieel ondersteunt. Waarom je de olieprijs – en daarmee de prijs van energie – niet omlaag kiest in het stemhokje, door massaal te kiezen voor een eigen energievoorziening. Door massaal te kiezen voor windenergie, voor biogassen of elektrische auto’s. Waarom wil u – rechtse kiezer – zo graag teveel betalen aan de pomp en waarom vindt u het zo fijn, om stelling te nemen tegen linkse retoriek als dit stukje? Waarom bent u chauvinistisch tot op het bot en waarom geldt dat dan niet als het gaat om onze eigen energievoorziening? Waarom wil rechts zo graag dat we voor onze energievoorziening afhankelijk blijven van instabiele, maar vooral door en door corrupte politieke regimes en dictators? Dictators, die soms al 40 jaar aan de macht zijn en die iedere verkiezing blokkeren of frauderen. Tegenstanders worden monddood gemaakt of zelfs vermoord. En omdat u, rechtse kiezer, uw stalen ros wil laten rijden, gaan die praktijken gewoon door. Want die dictators verdienen aan u, rechtse kiezer. Hun vermogen bestaat uit het geld dat u, rechtse kiezer, neertelt aan de pomp voor een litertje benzine. Dat gaat rechtstreeks naar hun Zwitserse bankrekening. Geen overheid, die daar nog aan komt. Met dank aan u, rechtse kiezer.

Je vraagt je af waarom. Waarom we nu niet massaal gaan kiezen voor alternatieve energiebronnen? U, rechtse kiezer, ziet toch zelf ook wel dat een land, dat in slechts 3% van de wereldwijde dorst naar olie voorziet, de prijs van olie verschrikkelijk kan opdrijven? Waar bent u, rechtse kiezer, met uw hoofd als u die beelden op televisie ziet? Of draait u uw hoofd liever om en wil al die verschrikkingen die dictators als Ben Ali, Mubarak en Khadaffi hun volk aandoen, liever niet zien? Dat is in uw hoofd natuurlijk allemaal veel te moeilijk en alleen al daarom veel te links.U wilt plezier; Dancing on Ice of Boer Zoekt Vrouw. Geen journaals of actualiteitenprogramma’s, waarin u de waarheid over de wereldwijde energieproblematiek krijgt voorgeschoteld. Nee, liever klaagt u, rechtse kiezer, over de dure olieprijs door het Kwartje van Kok. Want dan heeft u weer wat te mekkeren op de PvdA en dat doet u zo graag. Onder u, rechtse kiezer, is mekkeren op de PvdA verworden tot volkssport nummer één. Ow ja, voetbal vindt u ook leuk om te kijken. Maar dat vind ik ook, dus wat dat betreft hebben we wel wat gemeen samen.

Door u, rechtse kiezer, is Nederland hopeloos achterop geraakt bij landen als Duitsland en (het eveneens rechtse) Denemarken. Omdat u, rechtse kiezer, niet aan de alternatieve energiebronnen wilt. In landen als Duitsland en Denemarken liggen jaarlijks honderden miljoenen euro's aan staatssteun klaar voor bedrijven, die zich toeleggen op het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. Het is daar een hele industrie, waar duizenden mensen in werken en iedere dag nieuwe vindingen worden gedaan. Deze landen zijn inmiddels gidslanden in de wereld geworden. Het is Nederland dat graag overal gidsland in wil zijn; overal in alle ontwikkelingen voorop wil lopen. Maar door u, rechtse kiezer, loopt Nederland hopeloos achterop. Het zijn de grote concerns uit Duitsland en Denemarken die hierin wereldmarktleider zijn, juist omdat de overheid het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen daar stimuleert. Het is inmiddels een hele bedrijfstak geworden waar zelfs het meest vervuilende land ter wereld, China, zijn zinnen op heeft gezet. En zelfs de Verenigde Staten, een land dat al jaren aan het infuus ligt van olieproducerende landen en daarom niets anders kan, dan dictators als Khadaffi en Mubarak steunen, begint langzaam te beseffen dat alternatieve energie de toekomst is. Hier in Nederland vinden we het linkse retoriek en willen we er zo weinig mogelijk over horen.

Je vraagt je af waarom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten