Pagina's

vrijdag 3 juli 2015

Spelen met mensenlevensKWF Kankerbestrijding ging deze week een opmerkelijke samenwerking aan met de zorgverzekeraars. Het duo gaf een presentatie voor minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). Doel van de presentatie was de oprichting van een fonds waaruit dure medicijnen voor de bestrijding van kanker konden worden gefinancierd. Niet de ontwikkeling ervan, maar de uitgifte. Ja, u leest het goed: de minister moest een fonds oprichten van waaruit medicijnen konden worden betaald die kanker konden bestrijden en de levensduur van kankerpatiënten verlengen. De minister weigerde mee te werken aan dit initiatief omdat ze, zo stelde ze later in de Tweede Kamer, in dat geval het geld beter direct naar de farmaceutische industrie kan overmaken. KWF Kankerbestrijding en de zorgverzekeraars staan dus weer met lege handen. Het door hun gewilde fonds komt er niet en dat is spelen met mensenlevens.

Goed, een medicijn die de kanker geneest is er (nog) niet. Maar er worden voldoende initiatieven ondernomen om volksziekte nummer één van dit moment te bestrijden. Hiertoe is de private stichting KWF Kankerbestrijding opgericht. Dat fonds haalt jaarlijks tientallen miljoenen euro's op dat het volgens eigen zeggen in de ontwikkeling en onderzoek naar kankerbestrijding steekt. Het fonds heeft een aanzienlijk eigen vermogen van naar schatting 375 miljoen euro. De miljoenen blijven binnen stromen, aangezien overleden kankerpatiënten in hun testament opnemen dat hun vermogen na hun overlijden wordt overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Daarnaast ontvangt KWF jaarlijks miljoenen aan subsidie van diezelfde Edith Schippers en gaan collectanten een paar keer per jaar de deuren langs om u en mij om een gift te vragen. Toch stelde het VARA programma Zembla zich in 2010 al de vraag of al die miljoenen nou daadwerkelijk aan de bestrijding van die vreselijke ziekte zouden worden besteed. De uitslag was niet erg verrassend: een groot deel van het eigen vermogen van KWF Kankerbestrijding gaat niet zitten in onderzoek en ontwikkeling naar kanker, maar in aandelen, opties, derivaten en andere financiële rommel. In dat licht is de vraag van KWF Kankerbestrijding aan de minister voor de oprichting van een fonds nogal brutaal te noemen.

Nog brutaler is dezelfde vraag van de zorgverzekeraars, die over het afgelopen boekjaar 2014 een winst behaalden van gezamenlijk 1,8 miljard euro. Hoort u het goed: 1,8 miljard euro winst werd er behaald over de ruggen van verzekerden. Daar kunnen best wat declaraties vanaf, dachten de directeuren van de zorgverzekeraars. En dus declareerden ze zakenreisjes, etentjes, hotelovernachtingen in extreem luxe hotels en zelfs sneeuwkettingen (!) en dat geld werd nog uitbetaald ook. Tegelijkertijd weigeren diezelfde zorgverzekeraars behandelingen te vergoeden waaronder die voor kankerbestrijding, omdat deze te duur zouden zijn. De bouw van een centrum voor kankerbestrijding bij vier academische ziekenhuizen in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Groningen) werd geblokkeerd door diezelfde zorgverzekeraars omdat de behandeling te duur zou zijn. Diezelfde zorgverzekeraars (winst over 2014 dus 1,8 miljard euro) weigeren medicijnen te verstrekken aan kankerpatiënten die dat niet kunnen betalen.

En dat is spelen met mensenlevens. Zowel door KWF Kankerbestrijding – die haar geld dus niet steekt in onderzoek en ontwikkeling naar medicijnen tegen kanker -, de zorgverzekeraars – die dure medicijnen voor de bestrijding van kanker en de verlenging van het leven niet vergoeden – als Edith Schippers, die niet met een oplossing komt om volksziekte nummer één een halt toe te roepen. Wat voor minister van Volksgezondheid ben je dan? Een flut minister! Het is Schippers’ eigen VVD die fel voorstander is van de marktwerking in de zorg, want dat zou lagere premies opleveren omdat er meer concurrentie is. De praktijk wijst echter al 10 jaar uit dat de premies weliswaar nauwelijks stijgen, maar het eigen risico wel. Als verzekerde ben je dus steeds vaker aangewezen op je eigen portemonnee, terwijl je daarnaast ook nog eens zorgpremies betaalt, á 135 euro per maand. Schippers’ eigen VVD heeft de afgelopen 10 jaar daarnaast het standaardpakket ook nog eens uitgekleed. Zo gingen de tandarts en de anticonceptiepil uit het standaardpakket.

Het is spelen met mensenlevens omwille van geld. Het is het recht van de sterkste. Het is nog erger dan die zielige beelden van kankerpatiënten die we als argeloze televisiekijker dagelijks in de media voorbij zien komen. Die kankerpatiënten die op sterven na dood zijn worden niet of nauwelijks geholpen omdat de bestrijding van hun ziekte een kostenpost is geworden. Het draait om keiharde euro’s die de zorgverzekeraars (winst 1,8 miljard euro) en KWF Kankerbestrijding (eigen vermogen 375 miljoen euro) wel hebben, maar weigeren uit te geven aan de bestrijding van kanker. De farmaceuten worden door minister van Volksgezondheid Edith Schippers ook niet in de tang gehouden. Hen wordt niet opgelegd de prijzen van hun medicijnen te verlagen, om zo meer mensen toegang te geven tot een betere toekomst. Hun leven staat op het spel maar tenzij zij zelf diep in hun eigen buidel tasten is er niemand om ze te helpen. Niet het fonds KWF Kankerbestrijding dat daarvoor in het leven is geroepen. Geen zorgverzekeraar waaraan je maandelijks meer dan 100 euro overmaakt. Geen minister van Volksgezondheid die de farmaceuten noch de zorgverzekeraars in bedwang wil houden omwille van de marktwerking.

Het is spelen met mensenlevens.

Maar goed, morgen begint de Tour de France in Utrecht. Dat is belangrijker.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten