Pagina's

dinsdag 8 maart 2016

Na Turkije zullen ook Libië en Egypte azen op een miljardendeal met de Europese UnieIn het geweld om vluchtelingen tegen te houden is steeds meer geoorloofd. We hadden al de nationaal populisten zoals Le Pen, Farage en Wilders. Populisten die zwaar discriminerende opmerkingen maakten en aanzetten tot haat, geweld en opdrijving van volkeren. Zware vergrijpen waarvoor nog geen tien jaar geleden zware boetes en lange gevangenisstraffen werden uitgedeeld. Dat is vandaag de dag al niet meer, dus konden we een stapje verder. Die stap verder was geweld tegen democratisch gekozen bestuurders, zoals raadsleden, wethouders en burgemeesters. Intimidatie maar bijvoorbeeld ook doodsbedreigingen en vernieling van andermans eigendommen. Grove beledigingen en provocaties. Het uitschelden van collega’s voor alles wat vies en vuil is. Bezettingen van openbare gebouwen tot zelfs het dreigen met een volksopstand als er niet met de nationaal populisten werd samengewerkt.

Er zijn hoge hekken geplaatst rondom Europa. Aan de Europese buitengrens lopen inmiddels honderden kilometers prikkeldraad en patrouilleren honderden soldaten en agenten om ervoor te zorgen dat vluchtelingen het land, c.q. Europa niet in komen. Ook in Hongarije en Oostenrijk zijn hekken geplaatst en deze week beginnen de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen met de bouw van een metershoog hek. Ook Polen zit niet stil en bouwt eveneens een hek compleet met prikkeldraad. Nu de zogenaamde Balkanroute hermetisch is afgesloten zijn de Baltische Staten en Polen bang dat de vluchtelingen via de zogenaamde Arctische weg Europa binnen willen komen. In Griekenland wachten meer dan 35.000 vluchtelingen (!) om Europa in te mogen. Per dag komen er 2.000 nieuwe vluchtelingen bij, maar worden er slechts een paar honderd Europa binnen gelaten. Voor die vluchtelingen die het wel halen stranden in kampen als Calais, waar tussen de 15.000 en 20.000 vluchtelingen wachten op de oversteek naar Engeland. En dan vergeten we nog het Italiaanse eilandje Lampedusa, waar 100.000 vluchtelingen wachten op de doortocht naar het vaste land van Europa.Ook daar zullen met de zomer in aantocht dagelijks weer duizenden nieuwe vluchtelingen aan komen.

Maar als we dát allemaal hebben gehad is er blijkbaar nog een overtreffende trap: een miljardendeal tussen de Europese Unie en Turkije, waarin de Turken plechtig beloven vluchtelingen die de oversteek willen maken te zullen tegenhouden, stoppen en weer terug opnemen in hun eigen vluchtelingenkampen. Alsof de Turken dat al niet doen, want inmiddels bivakkeren bijna 2 miljoen (!) mensen in vluchtelingenkampen in Turkije zelf. En dat zijn nog de geregistreerde vluchtelingen. Want naar schatting dwalen er nog eens een miljoen ergens illegaal rond in Turkije, in de hoop op een oversteek naar Europa. Een beter leven. Veiligheid. In buurlanden van Syrië zitten er respectievelijk 1 miljoen in Jordanië en nog eens driekwart miljoen in Libanon. Ongekende aantallen die eigenlijk allemaal de oversteek naar Europa willen maken op zoek naar een beter leven. Maar Europa wil ze niet. Europese politici voelen de hete adem van de rechts populisten in in nek en dus is er vannacht een deal gesloten met Turkije. De deal behelst onder andere een geldbuidel waarin 6 miljard euro zit, een soepeler visumbeleid voor Turken die naar Europa willen en een toetreding tot de Europese Unie als volwaardig lid.

Turkije, waar premier Erdogan en president Davotoglu zich gedragen als dictators in spe zoals Vladimir Vladimiovitsj Poetin en Xi Jing Ping. Turkije, waar de volledige reactie van de regeringskritische krant Zaman is vervangen door een regeringsgezinde redactie. Turkije, waar de ene na de andere journalist wordt opgepakt of simpelweg op straat wordt omgelegd gewoonweg omdat deze het niet eens is met het beleid van de regering Erdogan. Met dat Turkije heeft de Europese Unie gisteren een miljardendeal gesloten om de volksverhuizing vanuit oorlogsgebieden zoals Irak, Afghanistan, Eritrea en Syrië te stoppen. Irak, Afghanistan, Eritrea en Syrië zijn landen waar mensen voor de grap andere mensen omleggen. Het zijn landen waar het ene gebouw na het andere kapot wordt geblazen. Het zijn landen waar iedere dag honderden tot duizenden mensen de dood vinden bij zelfmoordaanslagen. Zij die het in dit onvoorstelbare geweld overleven, vluchten. Maar eenmaal op de vlucht lopen ze letterlijk tegen de volgende muur op: een kilometers lang betonnen en stalen hek. En als ze dat al halen treffen ze de muur van haat, nijd en ruzie. Een muur van haatdragende, discriminerende opmerkingen en geweld van de lokale bevolking. Niemand wil ze hebben. Niemand wil voor ze zorgen. Het zijn namelijk testosteronbommen. Het zijn gevaren op twee benen. Het zijn verkrachters. Het zijn terroristen. Het zijn kostenposten.

Europa gooit voor miljarden aan bommen en granaten op Irak, Afghanistan, Eritrea en Syrië in de hoop de opmars van terreurgroepen als Al Qaeda, Al Nusra, Islamitische Staat en de Taliban te stoppen. En er zijn nog veel meer terreurgroepen die dankbank gebruik maken van de instabiele situatie in die landen. Landen met veel bodemschatten zoals goud, bauxiet, ijzer en zilver. Producten die Westerse volken gebruiken in hun gebruiksvoorwerpen zoals mobiele telefoons, computers en auto’s. Maar het is vooral een spel om olie en gas. Want door rechts beleid wil het Westen maar niet de beweging maken naar duurzame energie zoals zon, wind en waterkracht. Protesten van mensen die bang zijn voor de waarde van hun huis of dat toeristen wegblijven als er een windmolen net iets te dichtbij komt te staan.

Je kunt je afvragen of de Europese Unie na de deal met Turkije niet ook nog andere deals worden gesloten met landen van waaruit vluchtelingen de oversteek naar Europa wagen, zoals het instabiele Egypte of het op z’n zachtst gezegd niet helemaal centraal geleide Libië. Want die regimes zullen met de miljardendeal tussen de Europese Unie en Turkije hun kans schoon ruiken. Ook zij zullen nu ook een volwaardig lidmaatschap van de Europese Unie gaan eisen, een soepeler visumplicht voor hun onderdanen en miljarden euro's steun voor crisisopvang. In ruil daarvoor beloven ze vluchtelingen die de oversteek naar Europa willen maken, tegen te houden. Maar in de praktijk komt daar helemaal niets van terecht. Zoals ook van de oude deal tussen Turkije en de EU niets terecht kwam, komt ook hier niets van terecht. Vluchtelingen zullen blijven komen zolang er in hun thuisland wordt gemoord, veroverd en er aanslagen plaatsvinden op volledig onschuldige burgers. Burgers die eigenlijk alleen maar willen leven.

De oplossing voor het probleem is in drie stappen te verdelen: Ten eerste moet er een internationale troepenmacht komen die terreurgroepen als Al Qaeda, Al Shabab, Al Nusra, Islamitische Staat en de Taliban (en nog een paar van die jongens) de pan in hakt. Met de huidige stand van de techniek en het wapentuig waarover Europa beschikt kan dat op een achter namiddag zijn geregeld. Ten tweede moeten er safe havens worden gecreëerd in de landen zelf. Gebieden in de getroffen landen zelf bewaakt door Europese troepen waar vluchtelingen veilig kunnen leven. Mochten leden van Al Qaeda, Al Nusra, Islamitische Staat en de Taliban het idee krijgen om deze vluchtelingenkampen aan te vallen dan moet de Europese troepenmacht die de kampen bewaakt de mogelijkheid kunnen hebben terug te schieten en de aanvallers te doden.Ten derde moeten de miljarden die nu aan Turkije (en binnenkort dus ook aan Egypte en Libië) worden beloofd niet naar Turkije (of Egypte en Libië), maar worden gestoken in het opbouwen van de getroffen landen. In die landen moeten scholen worden gebouwd zodat kinderen kunnen leren. Er moeten huizen worden gebouwd zodat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Want door ervoor te zorgen dat die mensen daar werk hebben, een inkomen, een dak boven hun hoofd en fatsoenlijk eten sla je namelijk Al Qaeda, Al Nusra, Al Shabab, Islamitische Staat en de Taliban hun belangrijkste wapens uit handen: aanwas van nieuwe soldaten die willen sterven in naam van de Islam. Want waarom sluiten (vooral) mannen zich aan bij Al Qaeda, Al Nusra, Al Shabab, Islamitische Staat en de Taliban? Omdat ze leven in een uitzichtloze situatie en vechten de enige oplossing is om te overleven.

Maar daarvoor is de Europese Unie blind.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten